{"tema_id":"570","string":"unilam","created":"2013-11-19 11:39:48","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"unilam, nazwa handlowa produkowanych w Polsce laminat\u00f3w, wytwarzanych przez prasowanie na gor\u0105co z arkuszy papieru przesyconego \u017cywic\u0105 termoutwardzaln\u0105 (melaminowo-formaldehydow\u0105 i fenolowo-formaldehydow\u0105); p\u0142yty unilamu s\u0105 stosowane w wyposa\u017ceniu wn\u0119trz i w sprz\u0119cie gospodarstwa domowego. [E PWN]"}]}