{"tema_id":"563","string":"polimer","created":"2013-11-19 11:39:48","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"[gr. polymer\u0113s \u2018wielocz\u0119\u015bciowy\u2019], naturalne lub syntetyczne, organiczne lub nieorganiczne zwi\u0105zki wielkocz\u0105steczkowe, tj. zbudowane z makrocz\u0105steczek (powtarzaj\u0105ce si\u0119 w nich ugrupowania atom\u00f3w nosz\u0105 nazw\u0119 mer\u00f3w); syntetyczne polimery s\u0105 otrzymywane przez polimeryzacj\u0119; stosowane jako tworzywa sztuczne, w\u0142\u00f3kna chemiczne, sk\u0142adniki kompozyt\u00f3w, tak\u017ce sk\u0142adniki klej\u00f3w, farb. [E PWN]"}]}