{"tema_id":"555","string":"poliakrylonitryl PAN","created":"2013-11-19 11:39:48","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"otrzymywany w wyniku rodnikowej polimeryzacji akrylonitrylu CH2=CH–CN; du\u017ce znaczenie maj\u0105 kopolimery akrylonitrylu (np. kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, ABS). [E PWN]"}]}