{"tema_id":"532","string":"skaj","created":"2013-11-19 11:39:47","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"skaj [ang.], tworzywo sk\u00f3ropodobne; sk\u0142ada si\u0119 z warstwy tkaniny, warstwy litego poli(chlorku winylu) i niekiedy z warstwy \u015brodkowej ze spienionego poli(chlorku winylu) [E PWN]; materia\u0142 tapicerski, wyst\u0119puje w r\u00f3\u017cnych odmianach; produkt oparty na no\u015bniku poliestrowym, poliestrowo-bawe\u0142nianym, poliuretanowym b\u0105d\u017a bawe\u0142nianym, powlekany polichlorkiem winylu i wyko\u0144czony warstw\u0105 poliuretanow\u0105."}]}