{"tema_id":"487","string":"smo\u0142a","created":"2013-11-19 11:39:45","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"ciek\u0142a, oleista lub mazista mieszanina zwi\u0105zk\u00f3w chem. otrzymywana podczas ogrzewania paliw sta\u0142ych bez dost\u0119pu powietrza; podczas odgazowania w\u0119gla, g\u0142. kam., otrzymuje si\u0119 s. w\u0119glow\u0105, podczas rozk\u0142adu drewna (zw. destylacj\u0105 drewna) \u2014 s. drzewn\u0105; smo\u0142y poddaje si\u0119 destylacji frakcjonowanej w celu wyodr\u0119bnienia cennych dla przemys\u0142u zwi\u0105zk\u00f3w chem. (do produkcji barwnik\u00f3w, lek\u00f3w, tworzyw sztucznych). [E PWN]"}]}