{"tema_id":"480","string":"kit","created":"2013-11-19 11:39:45","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"kit, masa uszczelniaj\u0105ca, materia\u0142 plast. twardniej\u0105cy na powietrzu; stosowany do wype\u0142niania szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach budowlanych, mostowych, nawierzchniach dr\u00f3g, \u0142\u0105czenia r\u00f3\u017cnych materia\u0142\u00f3w, uszczelniania itp. [E PWN]"}]}