{"tema_id":"469","string":"smar (\u015brodki smarne)","created":"2013-11-19 11:39:44","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"SMARNE \u015aRODKI pot. smary, materia\u0142y s\u0142u\u017c\u0105ce do smarowania powierzchni tr\u0105cych, zaliczane do materia\u0142\u00f3w konstrukcyjnych; \u015b.s. gazowe (powietrze, azot, ditlenek w\u0119gla), p\u0142ynne (oleje miner., syntet., woda, emulsje), plast. (wapniowe, sodowe, litowe) i sta\u0142e (np. grafit, disiarczek molibdenu, wolframu); do najcz\u0119\u015bciej stosowanych \u015b.s. nale\u017c\u0105 oleje smarne. [E PWN]"}]}