{"tema_id":"357","string":"poliester","created":"2013-11-19 11:39:40","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"poliestry, grupa polimer\u00f3w zawieraj\u0105cych w \u0142a\u0144cuchu g\u0142\u00f3wnym powtarzaj\u0105ce si\u0119 grupy estrowe \u2013C(O)\u2013O\u2013, produkty polikondensacji kwas\u00f3w polikarboksylowych i alkoholi polihydroksylowych; liniowe lub usieciowane; \u017cywice alkidowe, poliestrowe, poli(tereftalan etylenu), poliw\u0119glany. [E PWN]"}]}