{"tema_id":"351","string":"pastel","created":"2013-11-19 11:39:40","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"pastel [fr. < w\u0142. pastello], farba artyst. w postaci mi\u0119kkich kredek. [E PWN]"}]}