{"tema_id":"339","string":"majolika","created":"2013-11-19 11:39:40","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"majolika [w\u0142.], nazwa fajans\u00f3w produkowanych we W\u0142oszech XIV\u2013XVII w. (Faenza, Orvieto, Savona); powsta\u0142a pod wp\u0142ywem ceramiki wschodniej; z majoliki wyrabiano g\u0142\u00f3wnie bogato zdobione naczynia. [E PWN]"}]}