{"tema_id":"337","string":"szkliwo","created":"2013-11-19 11:39:40","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"szkliwo, polewa, glazura, cienka warstwa szk\u0142a pokrywaj\u0105ca wyroby ceramiczne, nieprzepuszczalna dla cieczy i gaz\u00f3w, nadaj\u0105ca powierzchni g\u0142adko\u015b\u0107, barw\u0119, a tak\u017ce zwi\u0119kszaj\u0105ca wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 wyrobu; m.in. szkliwo"}]}