{"tema_id":"317","string":"tworzywo sztuczne","created":"2013-11-19 11:39:39","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"tworzywa wielkocz\u0105steczkowe, materia\u0142y, kt\u00f3rych g\u0142\u00f3wnymi (niekiedy jedynymi) sk\u0142adnikami s\u0105 polimery (zwykle tak\u017ce pigmenty, zmi\u0119kczacze, wype\u0142niacze i in.); s\u0105 lekkie, na og\u00f3\u0142 odporne chemicznie, maj\u0105 dobre w\u0142a\u015bciwo\u015bci mechaniczne oraz termo i elektroizolacyjne, dodatkow\u0105 zalet\u0105 tworzyw sztucznych jest \u0142atwo\u015b\u0107 ich formowania, a tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 barwienia (praktycznie na dowolny kolor) i uzyskiwania wyrob\u00f3w przezroczystych; dawne nazwy tworzyw sztucznych"}]}