{"tema_id":"226","string":"glinka kaolinowa","created":"2013-11-19 11:39:37","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"kaolin, glinka kaolinowa, glinka porcelanowa, osadowa ska\u0142a ilasta z\u0142o\u017cona g\u0142. z kaolinitu; bia\u0142y, szary, niebieskawy lub \u017c\u00f3\u0142tawy; powstaje g\u0142. w wyniku wietrzenia ska\u0142 bogatych w skalenie; surowiec przemys\u0142u ceramicznego (wyr\u00f3b porcelany, fajansu), papierniczego, chem., materia\u0142\u00f3w budowlanych i ogniotrwa\u0142ych; w Polsce wydobywany na Dolnym \u015al\u0105sku. [E PWN]"}]}