{"tema_id":"205","string":"wosk","created":"2013-11-19 11:39:37","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"woski, woski naturalne, zwi\u0105zki org. stanowi\u0105ce mieszaniny g\u0142. estr\u00f3w wy\u017cszych alkoholi alifatycznych z wy\u017cszymi kwasami t\u0142uszczowymi; cia\u0142a sta\u0142e, w podwy\u017cszonej temp. plast.; wytwarzane przez zwierz\u0119ta i ro\u015bliny, tak\u017ce w. mineralne; stosowane do wyrobu krem\u00f3w, szminek, past do obuwia i pod\u0142\u00f3g, materia\u0142\u00f3w elektroizolacyjnych. [E PWN]"}]}