{"tema_id":"201","string":"jedwab naturalny","created":"2013-11-19 11:39:37","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"jedwab naturalny, w\u0142\u00f3kno otrzymywane z oprz\u0119du poczwarki jedwabnika morwowego (j.n. szlachetny) lub d\u0119bowego (j.n. tussowy); nale\u017cy do najcie\u0144szych w\u0142\u00f3kien naturalnych; stosowany do produkcji tkanin. [E PWN]"}]}