{"tema_id":"157","string":"r\u00f3g","created":"2013-11-19 11:39:35","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"rogi, anat. wyrostki r\u00f3\u017cnego pochodzenia u zwierz\u0105t; otoczone pochwami rogowymi, wewn\u0105trz puste, parzyste wyrostki kostne (mo\u017cd\u017cenie) na ko\u015bci czo\u0142owej u kr\u0119torogich, wid\u0142orogich i \u017cyrafowatych, zwykle sta\u0142e, wi\u0119ksze u samc\u00f3w, nierozga\u0142\u0119zione; tak\u017ce rogowe wyrostki u nosoro\u017cc\u00f3w; oraz u owad\u00f3w \u2014 wyrostki pancerza chitynowego wyst\u0119puj\u0105ce na tu\u0142owiu i odw\u0142oku, szczeg\u00f3lnie dobrze rozwini\u0119te u niekt\u00f3rych chrz\u0105szczy. [E PWN]"}]}