{"tema_id":"154","string":"kr\u0105\u017cek mi\u0119dzykr\u0119gowy","created":"2013-11-19 11:39:35","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"kr\u0105\u017cki mi\u0119dzykr\u0119gowe, tarcze mi\u0119dzykr\u0119gowe, pot. dyski, chrz\u0105stki w\u0142\u00f3kniste le\u017c\u0105ce mi\u0119dzy trzonami s\u0105siednich kr\u0119g\u00f3w kr\u0119gos\u0142upa; umo\u017cliwiaj\u0105 ruchy kr\u0119gos\u0142upa; najcz\u0119stsz\u0105 chorob\u0105 kr\u0105\u017ck\u00f3w mi\u0119dzykr\u0119gowych jest dyskopatia. [E PWN]"}]}