{"tema_id":"149","string":"pi\u00f3ro","created":"2013-11-19 11:39:35","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"pi\u00f3ra, zrogowacia\u0142e wytwory nask\u00f3rka pokrywaj\u0105ce cia\u0142o ptak\u00f3w; p. pokrywowe, czyli konturowe, decyduj\u0105 o og\u00f3lnym wygl\u0105dzie (ubarwienie, kszta\u0142t) i odgrywaj\u0105 wa\u017cn\u0105 rol\u0119 w locie (lotki i ster\u00f3wki); p. puchowe (puch) \u2014 g\u0142. warstwa izolacyjna; ponadto np. p. szczeciniaste, czuciowe, ozdobne. [E PWN]"}]}