klej

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. różne
  4. klej
Nota o zakresie
klej, substancja niemetaliczna zdolna do trwałego łączenia powierzchni ciał stałych w wyniku występowania sił wzajemnego oddziaływania między k. a powierzchnią klejoną oraz sił spójności w spoinie klejowej; gł. składnikiem (tzw. lepiszczem) k. są naturalne lub syntet. substancje wielkocząsteczkowe (np. białka roślinne i zwierzęce, kauczuki, estry i etery celulozy, żywice syntet.). [E PWN]
klej
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013