benzyna

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. materiał ropopochodny
  4. benzyna
Nota o zakresie

[fr. benzine < średniow. łacina benzoe ‘żywica’], mieszanina lekkich węglowodorów, bezbarwna, łatwo palna ciecz; rozróżnia się: benzynę naturalną — niskowrzącą frakcję ropy naftowej (temperatura wrzenia 35–200°C), oraz benzyny specjalne; benzyna jest stosowana głównie jako paliwo silnikowe, także jako rozpuszczalnik, a benzyny specjalne — do odkażania i in. celów. [E PWN]

benzyna
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013