magnes

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. metal
  4. stop
  5. magnes
Nota o zakresie

magnes [łac. < gr.], magnes trwały, namagnesowany element wykonany z materiału magnetycznie twardego stanowiący źródło stałego pola magnetycznego; ma 2 bieguny magnetyczne: północny (N) i południowy (S); wytwarzany ze stopów alnico, ferrytów, związków międzymetalicznych samaru z kobaltem i innymi; stosowany w silnikach i generatorach elektrycznych, przyrządach pomiarowych, separatorach, uchwytach, cyrkulatorach mikrofalowych, sprzęgłach, łożyskach, przekaźnikach, zamkach, przenośnikach, urządzeniach RTV, akceleratorach cząstek i innych. [E PWN] 

magnes
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013