płyta paździerzowa

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. materiał drewnopochodny
  4. płyta paździerzowa
Nota o zakresie
płyta paździerzowa, płyta z oczyszczonych paździerzy lnu lub konopi spojonych pod ciśnieniem klejem syntet. z dodatkiem substancji utwardzających; stosowana w meblarstwie i budownictwie. [E PWN]
płyta paździerzowa
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013