poliester

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. tworzywo sztuczne
  4. polimer
  5. poliester
Nota o zakresie
poliestry, grupa polimerów zawierających w łańcuchu głównym powtarzające się grupy estrowe –C(O)–O–, produkty polikondensacji kwasów polikarboksylowych i alkoholi polihydroksylowych; liniowe lub usieciowane; żywice alkidowe, poliestrowe, poli(tereftalan etylenu), poliwęglany. [E PWN]
poliester
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013