farba

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. farba / lakier
  4. farba
Nota o zakresie
farby [niem.], zawiesiny pigmentów i wypełniaczy w spoiwie, którego gł. składnikiem są substancje błonotwórcze; wysychając, tworzą powłoki dekoracyjne i (lub) ochronne; stosowane także do drukowania w poligrafii i włókiennictwie (f. drukarskie). [E PWN]
farba
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013