porcelana

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. ceramika
  4. porcelana
Nota o zakresie

porcelana, wyrób ceramiczny (ceramika) o gęstym, białym i nieprzepuszczalnym dla wody i gazów czerepie, który prześwieca w cienkiej warstwie. Ze względu na skład chem. oraz temperaturę wypalania rozróżnia się porcelanę twardą i miękką. W skład porcelany twardej wchodzi 40–60% kaolinu (nie więcej niż 20% kaolinu może być zastąpione gliną wypalającą się na biało), 20–30% kwarcu i 20–30% skalenia; odznacza się ona dużą wytrzymałością mech., dobrymi właściwościami dielektr., jest bardzo mało nasiąkliwa (porowatość otwarta do 0,5%), odporna na działanie czynników chem.; stosuje się ją do produkcji wysokonapięciowych izolatorów, kształtek izolacyjnych, sprzętu laboratoryjnego, naczyń stołowych i wyrobów artystycznych. [E PWN]

porcelana
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013