węgiel brunatny

  1. Strona główna
  2. NIEORGANICZNY
  3. węgiel
  4. węgiel brunatny
Nota o zakresie

gatunek węgla kopalnego stanowiący pośrednie ogniwo w szeregu węglowym pomiędzy torfem a węglem kamiennym, zawierający zwykle 65–78% węgla pierwiastkowego w substancji organicznej oraz 10–60% wilgoci całkowitej w stanie naturalnym; brunatny lub czarny, niekiedy o zachowanej strukturze drewna (lignit); paliwo, wykorzystywane głównie w energetyce; poddawany także przeróbce chemicznej, m.in. na półkoks, smołę wytlewną, gazy przemysłowe, wosk montanowy; niekiedy używany jako nawóz; główne złoża

węgiel brunatny
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013